divendres, 18 d’octubre de 2019

CONEIXEU EL NOSTRE HORARI?

  HORARI DEL GRUP
El grup té diferents moments educatius: a l’assemblea quan rebem l’alumnat i donam la benvinguda, parlam de la planificació diària i setmanal i es conversa sobre un tema (projecte, experiències i vivències personals, temes per treballar la filosofia, cohesió de grup, valors...)

Vida d’aula : moments per aprofundir aspectes concrets de les llengües ( el treball de les normes ortogràfiques, diferents tipus de text; la recepta, la carta, la notica...) i
el treball de les matemàtiques ( l'aprenentatge de la suma i la resta portant, la mesura i la geometria entre d'altres) 

Projecte: són aquells moments de treball en grup, en petit grup o individual, compartim, cercam contrastam i analitzam la informació del nostre projecte d'aula. Elaboram preguntes i contestam interrogants. En definitiva, treballam totes les competències,  lingüístiques, d'iniciativa i esperit emprenador...

DILLUNS
DIMARTS
DIMECRES
DIJOUS
DIVENDRES
09:00
09:30
ASSEMBLEA
09:30
10:30


PROJECTE


AULAAULA


AULA

PROJECTE
10:30
11:00
RELIGIÓ/
VALORS
11:00
11:30
HIGIENE +  ESMORZAR
11:30
12:00
P A T I
12:00
13:00
AMBIENTS


EDUCACIÓ FÍSICA
AMBIENTSANGLÈS


AMBIENTS

13:00
14:00

ANGLÈS

EDUCACIÓ FÍSICASuports ordinaris:
Els dilluns i els divendresà 2 hores setmanals la mestra PT (Alicia). Entre a l’aula els dilluns i els divendres de 09:00 a 10:00h
Els dimecresà 1 hora setmanal el mestre AL (Josep). De 10:00-11:30h
Els dijous à 1 hora setmanal na Vero (mestra 1rB) de les 09:00-10:00h.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada