dijous, 2 de novembre de 2017

FILOPENSAMENTSFilopensaments
La conversa filosofia que es crea a l’aula és molt rica i els infants el. laboren habilitats de pensament  de raonament, de traducció, de conceptualització i recerca. El llenguatge és pensament 
L’objectiu general  és que els infants avancin cap el pensar millor, de manera autònoma i democràtica
HI POT HAVER DUES MARES ?
La pregunta va ser sorgida del context real del temps de pati on dues nines de la classe és barallaven per ser la mare. Una mestra va intervenir i els hi va proposar que fossin dues mares. En arribar a l’aula ens trobarem la pregunta a la pissarra en forma de repte . N’Angel i N’Enzo la varen llegir per tothom . això va fer que ens disposéssim a crear un diàleg filosòfic.

Mayamoon: No hi pot haver dues mares
Abril: Si pot haver dues mares
Carla : Si pot, la mare de la meva mare
Aina ( mestra) : Na Carla diu que la güela també és mare
Pau. Na Lucy és mama
Aina (mestra)  : Que vol dir que na lucy és mamà?
Pau:  Pues que na lucy ha adoptat
Aina ( mestra). Què vol dir adoptar?
Pau: Pues adoptar  vol dir que si uns nins es perden d’un país molt allunyo les adoptes perquè una senyora les troba.
Enzo : També pot adoptar canets
Mayamoon: Jo no he vist dues mares
Maria: La amiga de la meva mare són dos mares
Martina: Pues jo un dia a Bara de rei vaig veure dues mares
Calra i Carlota : Jo també vaig veure dues mares
Pau : La tieta del meu pare es va fer algo raro i es va convertir en un home i varen tenir un Bebe
Nadia: Mi tito serà papà

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada